Miernik multiparametrowy

Mernik do pomiaru pH, mV, przewodności, rozpuszczonych substancji w wodzie (TDS), zasolenia oraz temperatury. Zakres pH -2 do 16,00 pH z dokładnością 0,01 pH i kalibracją w 3 punktach, zakres redox ±500, zakres przewodniści 0-200µS/cm; 0-20,00mS/cm z dokładnością ±0,5% i kalibracją w 3 punktach. Zakres pomiaru temperatury 0-50°C z dokładnością ±0,2°C. Zakres TDS 0,1 mg/L do 10g/L z dokładnością 0,5%. Zasolenie 0,01-10 ppt. Wodoszczelny.

Kod katalogowy Opis
MPMT-005-001 miernik PC5
Akcesoria:
MPMT-A05-001 elektroda do miernika